Picture of Sermitsiaq mountain towering above "Nuuk" the capital city of Greenland.

Material translated into the Danish language which is not only spoken in the country of Denmark, but also in  Greenland (Grønland) and it's major cities such as Nuuk (Godthåb), Sisimiut, Ilulissat, and Qaqortoq. 


Brevet Fra 

Himmelen 

Naturen

“HIMLENE FORTÆLLE GUDS ÆRE, OG DEN

UDSTRAKTE BEFÆSTNING FORKYNDER HANS HÆNDERS GERNING.” 

SALME 19:2


 

Skaber

“I BEGYNDELSEN SKABTE GUD HIMMELEN OG JORDEN.” 

1 MOSEBOG 1:1


 

Sabbat

“OG GUD HAVDE FULDKOMMET PAA DEN SYVENDE DAG SIN GERNING, SOM HAN HAVDE GJORT, OG HVILEDE PAA DEN SYVENDE DAG FRA AL SIN GERNING, SOM HAN HAVDE GJORT. 

OG GUD VELSIGNEDE DEN SYVENDE DAG OG HELLIGEDE DEN; THI PAA DEN HVILEDE HAN FRA AL SIN GERNING, SOM GUD SKABTE OG GJORDE.” 

1 MOSEBOG 2:2, 3  Synd Træder Ind 

“THI SYNDENS SOLD ER DØDEN, MEN GUDS NAADEGAVE ER EVIGT LIV I CHRISTUS JESUS, VOR HERRE.” 

ROMERNE 6:23

“ALLE HAVE JO SYNDET, OG DEM FATTES ÆRE FOR GUD,” 

ROMERNE 3:23 


 

Guds Plan

“MEN HUN SKAL FØDE EN SØN, OG DU SKAL KALDE HANS NAVN JESUS; 

THI HAN SKAL FRELSE SIT FOLK FRA DERES SYNDER.” 

MATTHÆUS 1:21  


 

Frelse

“THI SAA HAR GUD ELSKET VERDEN, AT HAN HAR GIVET SIN SØN DEN EENBAARNE, AT HVER DEN, SOM TROER PAA HAM, IKKE SKAL FORTABES, MEN HAVE ET EVIGT LIV.” 

JOHANNES 3:16  


 
Guds Kærlighed

“MEN GUD BEVISER SIN KJÆRLIGHED MOD OS DERVED, AT CHRISTUS DØDE FOR OS, DA VI ENDNU VARE SYNDERE.” 

ROMERNE 5:8


 

Opstandelsen

“THI OVERANTVORDE EDER IBLANDT DET FØRSTE, HVAD OG JEG ANNAMMEDE: AT CHRISTUS DØDE FOR VORE SYNDER, EFTER SKRIFTERNE; OG AT HAN BLEV BEGRAVEN;” 

1 KORINTERNE 15:3, 4 Evigt Liv  

“MEN DETTE ER DET EVIGE LIV, AT DE KJENDE DIG, DEN ENESTE SANDE GUD, OG DEN, DU UDSENDTE, JESUS CHRISTUS.” 

JOHANNES 17:3


 

 Håb for Fremtiden

“FORVENTENDE DET SALIGE HAAB OG DEN STORE GUDS OG VOR FRELSERS JESU CHRISTI HERLIGHEDS AABENBARELSE,” 

TITUS 2:13

“SEE, HAN KOMMER MED SKYERNE, OG HVERT ØIE SKAL SEE HAM, OGSAA DE, SOM HAM IGJENNEMSTUNGE, OG ALLE JORDENS SLÆGTER SKULLE HYLE FOR HAM. JA, AMEN!” 

AABENBARINGEN 1:7  


 

Jesus Kommer Igen

“THI HERREN SELV SKAL KOMME NED AF HIMMELEN MED ET ANSKRIG, MED OVERENGELS RØST OG MED GUDS BASUNE, OG DE DØDE I CHRISTUS SKULLE OPSTAAE FØRST;”

1 TESSALONIKERNE 4:16 Guds Lov

“DERSOM I ELSKE MIG, DA HOLDER MINE BEFALINGER.” 

JOHANNES 14:15

“HVO SOM GJØR SYND, BEGAAER OG OVERTRÆDELSE AF LOVEN, OG SYNDEN ER LOVENS OVERTRÆDELSE.” 

1 JOHANNES 3:4  


 

Guds Lov

“MEN JESUS SAGDE TIL HAM: DU SKAL ELSKE HERREN DIN GUD I DIT GANSKE HJERTE, OG I DIN GANSKE SJÆL, OG I DIT GANSKE SIND. DETTE ER DET FØRSTE OG STORE BUD. MEN DET ANDET ER LIGESOM DETTE: DU SKAL ELSKE DIN NÆSTE SOM DIG SELV.” 

MATTHÆUS 22:37-39


 

Tilgivelse

“DERSOM VI BEKJENDE VORE SYNDER, ER HAN TROFAST OG RETFÆRDIG, AT HAN FORLADER OS SYNDERNE OG RENSER OS FRA AL URETFÆRDIGHED.” 

1 JOHANNES 1:9


 

Overvindelse Synd 

“VÆRER DERFOR GUD UNDERDANIGE; STAAER DJÆVELEN IMOD, SAA SKAL HAN FLYE FRA EDER. HOLDER EDER NÆR TIL GUD, SAA SKAL HAN HOLDE SIG NÆR TIL EDER! RENSER HÆNDERNE, I SYNDERE! OG LUTTRER HJERTERNE, I TVESINDEDE!” 

JAKOB 4:7, 8


 

Tillid

“FORLAD DIG PAA HERREN AF DIT GANSKE HJERTE, MEN FORLAD DIG IKKE FAST PAA DIN FORSTAND! KEND HAM PAA ALLE DINE VEJE, OG HAN SKAL GØRE DINE STIER RETTE.” 

ORDSPROGENE 3:5, 6


 *******

   Brevet Fra Himmelen 

hæfte af filer

forsamling anvisninger på hæfte side

Danish_Letter from Heaven - cover.pdf Danish_Letter from Heaven - cover.pdf
Size : 188.036 Kb
Type : pdf
Danish_Letter from Heaven - inside.pdf Danish_Letter from Heaven - inside.pdf
Size : 461.574 Kb
Type : pdf